loading
Popratite naše najnovije aktivnosti

Rekonstrukcija mosta Laktec

30. lipnja 2023.

Izveli smo kompletnu rekonstrukciju mosta Laktec. Most se nalazi u Zagrebačkoj županiji, na lokalnoj cesti LC 31106, a prevodi cestu preko kanala. Na mostu su utvrđene nepravilnosti poput segregacije betona, odlamanje dijela krila upornjaka, tragovi vlaženja, ljuštenja, korodirani čelični nosači, odlamanje zaštitnog sloja betona kao posljedica nepostojanja hidroizolacije, oštećenje kolnika te dotrajala pješačka ograda. Obzirom da utvrđene degradacije i oštećenja znatno narušavaju trajnost i uporabivost kompletnog mosta nakon uklanjanja rasponske konstrukcije te krila upornjaka, izveli smo novu armirano betonsku rasponsku konstrukciju sa svim elementima gornjeg ustroja i novog krila upornjaka, hidrodemoliranje postojećih zidova upornjaka te njihovu reprofilaciju. Izveli smo hidroizolaciju svih betonskih elemenata mosta te montirali novu pješačku ogradu. 

Povezane novosti

Centar Urban - poslovna zona Lekenik
30. listopada 2023.

Centar Urban - poslovna zona Lekenik

Predmet ulaganja je izgradnja 1. faze kompleksa u poduzetničkoj zoni Marof u Lekeniku, koji će se sastojati od: - građevine proizvodne namjene,...
Počeli su radovi na objektu u Dubravi
13. siječnja 2023.

Počeli su radovi na objektu u Dubravi

Izvodimo građevinsko obrtničke radove na objektu u Dubravi. Izvodi se armirano betonska konstrukcija. Objekt se sastoji od podruma, prizemlja i 5...